راهنمای امور کنسولی و گمرک کشور اوکراین

راهنمای امور کنسولی و گمرک مرزی اوکراین مدارك لازم براي دريافت ويزاي دانشجویی 1. اصل دعوتنامۀ دانشجويي (با تأییدیۀ سفارت) 2. گذرنامه (گذرنامه بايد حداقل يك ماه بعد از تاريخ انقضاي ويزا اعتبار داشته باشد) 3. ترجمۀ رسمي شناسنامه با تأييديۀ وزارت امورخارجۀ ايران و سفارت اوکراین 4. ترجمۀ رسمي مدارك تحصيلي متوسطه يا عالي با تأييدیۀ وزارت امور خارجۀ ايران و سفارت اوکراین 5. گواهي عدم­ابتلا به ايدز (مدت اعتبار گواهي 3 ماه است) 6. ترجمۀ رسمي گواهي وضعيت سلامتي با تأييدیۀ وزارت امور خارجۀ ايران و سفارت اوکرایین (مدت اعتبار گواهي 3 ماه است) 7. کپی بليت رفت و برگشت هواپيما یا برگۀ رزرو بلیت با مهر شرکت هواپیمایی با تاريخ بازگشت اوپن يك­ساله 8. رونوشت مدارك فوق­الذكر 9. فرم درخواست پرشده (فرم درخواست در پایان همین صفحه موجود است) 10. یک قطعه عكس 5/4x5/3 الصاق­شده به فرم 11. براي ورود به دوره­هاي دكترا و فوق­دكترا مدارك تكميلي ديگري بايد ارائه شود درخواست صدور ويزا پس از تأييد دعوتنامۀ دانشجويي به وسيلۀ بخش كنسولي سفارت اوكراين در جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ميزان تعرفۀ كنسولي براي صدور ويزاي نوع «О»: - یک بار ورود: 60 دلار امريكا در صورت صدور ويزا به صورت فوري، تعرفۀ كنسولي دو برابر خواهد شد. توجه: صدور ویزاهای دانشجویی از 15 نوامبر 2009 تا 15 اوت 2010 بر اساس دستورالعمل جداگانۀ وزارت علوم اوکراین در خصوص ارائۀ خدمات ویزایی انجام خواهد شد.