بر اساس  بخشنامه ۵۶۶۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۲(احكام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور) به شرح ذيل مي باشد:


عوارض خروج از کشور هر زائر حج تمتع،عمره و عتبات عالیات عراق در سال 1392

از مرز هوائی مبلغ 325،000ریال و از مرز زمینی مبلغ 75،000ریال تعیین شده است.

عوارض خروج سایر مسافرین در مقاصد گردشگری و سیاحتی از:

در مقاصد گردشگری از طریق : مرزهای هوائی کشور برای هر نفر: ۶۵۰،۰۰۰ریال

در مقاصد گردشگری از طریق : مرزهای زمیــنی و دریـائی  هر نفر: ۱۵۰،۰۰۰ریال

در مقاصد زیارتــــــی عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد (نصف) عوارض تعیین شده گردشگری فوق می باشد.

((شماره حساب سیبا 2110100250009 نزد بانک ملّی ایران به نام اداره کل امور مالیاتی))

 با توجه به احتمال تغییرات در بخشنامه ها از لحاظ مبلغ و شماره حساب ، لطفا قبل از واریز وجوه فوق از بانک هم استعلام دقیق به عمل آورید.